DISK komfortstyring

Intelligent komfortstyring af ventilation er vigtigt for at sikre et optimalt indeklima og dermed et godt arbejdes og læringsmiljø på f.eks. undervisningssteder.

Planner4You har udviklet DISK der er software til styring af maskiner, for Jet Group Domex. I dag bruges systemet bl.a. i krydstogtterminalen i København.

Intelligent komfortstyring

Med JET Domex‘ Intelligente system til Komfortstyring får du bedst mulig udnyttelse af den naturlige ventilation. derved sikres et optimalt indeklima i dine bygninger.

Som noget nyt understøtter DISK nu KNX bus systemet hvilket sikre nem integration med dine eksisterende KNX installationer.

Ved hjælp af ønskeværdier for indetemperatur, CO2-niveau og luftfugtighed. Samt målinger af udetemperatur, vindhastighed og nedbør. Sørger DISK systemet for automatisk og hensigtsmæssig åbning og lukning af dine ovenlys og facadevinduer. 

DISK kan tilgås fra PC, tablet eller smartphone

DISK-systemet kan styres via en dedikeret touchskærm, men kan også tilgås fra hvilken som helst PC, tablet eller smartphone. Det grafiske interface gør det nemt og overskueligt at se både den ud- og indvendige status på klimaet, åbne og lukke for vinduer, samt opsætte
ønskeparametre. Ydermere kan brugeren opsætte diverse programmer, så der eksempelvis luftes ud om morgenen, i god tid før alle møder ind på kontoret.