TRIVSELSVURDERING

Trivselsvurdering er vores nyeste skud på stammen...

Planner4Yous nyeste skud på stammen hedder trivselsvurdering, og er udarbejdet i tæt samarbejde med pædagogerne på gulvet. Det er en mulighed for at oprette nye registreringer på mindre end ét minut, uden at skulle sidde
foran computeren.

App’en er designet med målet om at inddrage borgeren. Dette gøres via trafiklys-metoden i et lettilgængeligt interface der muliggør borgerens deltagelse. Registreringerne gemmes i Planner4You’s database og de kan derfor tilgås nøjagtig ligesom nuværende dokumentation.
Jeg har haft fornøjelsen af at være sammen med en borger, hvor vi skulle på tur ud af huset. Og der var jeg faktisk rigtig glad for app’en på telefonen, fordi der skete nogle ting der var udfordrende undervejs. Der var svingende trivsel, og der brugte jeg det her kladde-system, lige med nogle korte noter, fordi det var det jeg kunne tage, og så skulle jeg håndtere situationen.Da jeg så kom tilbage kunne jeg sætte mig ned stille og roligt og fylde på de forskellige kladder og få lagt dem op. Der havde jeg både tidspunkterne og noterne der skulle til for at skrive, synes jeg selv, en ordentlig og troværdig trivselsvurdering. Der viste det virkelig sin karakter som værende noget der er godt. ”
Under testfasen samlede vi data for at finde ud af hvor lang tid der gik før pædagogerne registrerede en hændelse efter hændelsesøjeblikket. Ved hurtig registrering er hukommelsen bedre og forhåbningen er at registreringen dermed også er mere troværdig end ellers.
citat fra testbruger

OPRET KLADDER

Du har også muligheden for at oprette en kladde når du  laver trivselsvurdering. Så kan du altid afslutte kladden når du har bedre tid.

Ofte vil mange ty til kladden som stikord, og skrive mere fyldestgørende senere.
Under testfasen samlede vi data for at finde ud af hvor lang tid der gik før pædagogerne registrerede en hændelse efter hændelsesøjeblikket. Ved hurtig registrering er hukommelsen bedre og forhåbningen er at registreringen dermed også er mere troværdig end ellers.
Den generelle betragning ved graferne er at tidsforskellen mellem registrering og hændelse er kortere ved Trivselsvurderings app’en end ved det almindelige Planner4You i browseren.
Første graf viser at over 60% af registreringerne på Trivselsvurderings app’en foretages lige efter hændelsen har fundet sted. Hvorimod over 40% af registreringerne på Planner4You i browseren foretages 21-24 timer efter hændelsesøjeblikket.

Lignende resultater gør sig gældende for den gennemsnitslige tidsforskel - hvor Planner4You i browseren har et gennemsnit på 12 timer efter hændelsesøjeblikket mod Trivselsvurderings app’ens  1 ½ time.

NAVIGATION & BRUGER-VENLIGHED

Trivselsvurdering efterstræber at være så tæt på pædagogernes hverdag som muligt. Dette betyder i praksis at vi har gjort meget ud af brugervenligheden; bl.a. når  man skal danne sig et hurtigt overblik, skrive et løst notat eller en længere og
mere udførlig betragtning.

Prøv flowet